Flannery O’Connor: "When in Rome, do as you done in Milledgeville"

Un aforismo de Flannery O'Connor:

When in Rome, do as you done in Milledgeville

Traducción Automática:

Cuando en Roma, haz lo que has hecho en Milledgeville

Envíe su traducción

"When in Rome, do as you done in Milledgeville" de Flannery O'Connor | No hay ningún Traducciones todavía »