Rudyard Kipling: "’E’s all ‘ot sand an’ ginger when alive, / An’ ‘e’s…"

Un aforismo de Rudyard Kipling:

‘E’s all ‘ot sand an’ ginger when alive, / An’ ‘e’s generally shammin’ when ‘e’s dead.

Traducción Automática:

«E» todos «arena ot un ‘jengibre en vida, / Un’« e en general shammin ‘cuando «e ha muerto.

Envíe su traducción

"’E’s all ‘ot sand an’ ginger when alive, / An’ ‘e’s…" de Rudyard Kipling | No hay ningún Traducciones todavía »