John Lennon: "You don’t need anybody to tell you who you are or what…"

Un aforismo de John Lennon:

You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!

Sus traducciones:
  1. Nopalitzin dice:

    No necesitas que nadie te diga quién eres o qué eres. ¡Eres lo que eres!

Envíe su traducción

"You don’t need anybody to tell you who you are or what…" de John Lennon | 1 Traducción »