John Lennon: "The more I see the less I know for sure."

Un aforismo de John Lennon:

The more I see the less I know for sure.

Traducción Automática:

Cuanto más veo, menos sé a ciencia cierta.

Envíe su traducción

"The more I see the less I know for sure." de John Lennon | No hay ningún Traducciones todavía »